Hơi lạnh đám ma

Cách tránh nhiễm lạnh khi đi đám ma?

Hiện tượng nhiễm khí lạnh khi đi đám ma thường dễ xảy ra với những người có sức khoẻ yếu, với trẻ em và người đang bệnh. Dân gian còn hay gọi là nhiễm sài lạnh, sài này không những xảy ra khi đi đám tang mà cũng có ở những nơi khác như nghĩa địa, những nơi rừng rú, nhà xác bệnh viện. Bài viết này Tamlinh.org sẽ hướng dẫn các bạn cách tránh nhiễm lạnh khi đi đám ma?