Hôn nhân oan nghiệt

Bùa yêu 2: Hôn nhân oan nghiệt

Quả thực, trên đời này không có cái gì tự nhiên sinh ra, càng là chuyện liên quan đến tình cảm thì càng không thể dễ dàng chấp nhận. Từ hai người xa lạ qua một đêm liền trở nên thân thiết, vậy mà cô lại không chút nghi ngờ, còn vẫn cho rằng do mình may mắn, và nếu không gặp chuyện kia, hẳn là cô sẽ nghĩ mình mang ơn gã đàn ông ấy cả đời.