Khao quân

Lính ghế nhà Trần: Hầu nhà Trần theo lối cổ

Khi nói đến tín ngưỡng tâm linh của Việt Nam, không thể không nhắc đến các thanh đồng ăn lộc nhà Trần với nghi lễ xiên lình uy nghiêm mà đầy huyền bí. 

Vậy thế nào là dòng đồng Nhà Trần ?
Và Thế nào là Tín ngưỡng thờ Nhà Trần?