Kinh Sám Hối Lục Căn

Ý nghĩa bài Kinh Sám Hối Sáu Căn?

Nhiều người tụng Sám Hối Sáu Căn, nhưng chưa hiểu được ý nghĩa sám hối sáu căn nhắc nhở điều gì.  Nếu chỉ biết tụng sám hối sáu căn mà chưa hiểu hết ý nghĩa thì việc làm của chúng ta vẫn còn cạn, chưa sâu. Vậy tại sao phải sám hối sáu căn? Sám hói sáu căn có ý nghĩa gì? Tụng kinh sám hối sáu căn có tiêu trừ nghiệp chướng hay không? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.