Lang Lại Nhị Đại Tướng Quân

Thần thoại: Lang Lại Nhị Đại Tướng Quân

Cái tên rất kêu này thực ra chính là tước hiệu của hai con rái cá trong tín ngưỡng ở nhiều địa phương của người Việt xưa. Tín ngưỡng thờ rái cá được cho là bắt nguồn từ vùng Hoa Lư (Ninh Bình), sau đó lan dần về miền trung và miền nam theo chiều mở rộng của đất nước.