Linh giới

Ở cõi Linh Giới có sản xuất, cửa hàng buôn bán gì không?

Hỏi: "Nghe có vẻ hoang đường nhưng nếu đã tin vào tâm linh và thế giới vô hình thì xin cho hỏi: Ở Linh Giới có việc sản xuất tạo nên của cải vật chất không, có chợ hay cửa hàng buôn bán gì không ạ?"