Luân hồi nhân quả

Khoa học cho rằng luân hồi là có thật, ý thức là một dạng năng lượng bất tử

Các nhà khoa học cho rằng luân hồi là có thật và ý thức là một dạng năng lượng chứa trong cơ thể chúng ta và được giải phóng vào vũ trụ sau khi chết cho đến khi tìm thấy một vật chủ thích hợp mới.