Ma quỷ sợ gì

Ma quỷ SỢ gì nhất?

Ma quỷ có thật không? Ma quỷ sợ gì?...Đây là những câu hỏi mà hàng nghìn năm nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho thoả đáng. Vậy ma quỷ thực sự sợ gì?