Mặt nạ vàng full trọn bộ

Truyện: Mặt nạ VÀNG (Tập 1)

“ Rào….Rào….Rào..”

“ Ùng…..Uỳnh….Oàng…”

Bên ngoài lúc này trời đang đổ mưa tầm tã, xen lẫn tiếng mưa là những tiếng đập cửa liên hồi.