Miếu thờ ai?

Sự khác nhau giữa Chùa và Đình, Đền, Miếu, Nghè, Điện, Phủ, Quán, Am

Sự khác nhau giữa đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, am,… là điều mà không phải ai cũng biết. Đặc biệt, đa phần mọi người thường đi lễ nhưng không hiểu được ý nghĩa của chính nơi thờ cúng đó. Vậy cách phân biệt Chùa và Đình, Đền, Miếu, Nghè, Điện, Phủ, Quán, Am như thế nào?