Nghi lễ

Bà Chúa Ngọc (Thánh mẫu Thiên Y A Na) là ai, được thờ ở đâu?

Thánh Mẫu Thiên Y A Na có các tên gọi khác là bà mẹ xứ sở, bà Chúa Ngọc. Người Chăm (Chiêm Thành) gọi là Nữ thần Poh Nagar (hay Pô Ino Nogar).