Người mẹ quỷ tiền truyện

Truyện ma: Miếu hoang (Phần 1)

Miếu hoang là bộ truyện ma có chút liên quan đến bộ Người Mẹ Quỷ. Nhân vật chính của bộ này chính là thầy Tàu với tên gọi thầy Lương.