Nhà chúa cha

Đằng sau "Nhà Chúa cha" tại Bảo Lộc Lâm Đồng

Dùng danh xưng “Nhà Chúa cha”, cùng với những chiêu trò được dàn dựng sặc mùi mê tín dị đoan, nhóm người trên đã lôi kéo hàng trăm người tham gia.