Nhìn người

Cách chọn nhân viên tốt theo nhân tướng học

Nhân tướng học là sự hòa hợp giữa tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm thực tế của phương Đông và kiến thức về tâm lý học của phương Tây, xem tướng luôn được áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực nhân sự để lựa chọn người phù hợp nhất về với doanh nghiệp. Vậy dựa theo nhân tướng học, ngoài năng lực thực tế và trình độ của nhân viên, có dấu hiệu nào để biết đây là một nhân sự tốt?