Nọc rắn độc

Hiểu thêm về nọc rắn độc, tác dụng THỰC của rượu ngâm rắn

Nhiều bác sĩ từ kinh nghiệm thực tế nghiệm ra rằng, người uống rượu rắn nhiều, ít khi bị bệnh. Nhưng khi bị bệnh, rất khó chữa trị hiệu quả, đặc biệt là các bệnh lí liên quan đến vi khuẩn/kháng sinh.