Nóng mặt

Hay nóng mặt là điềm gì? Lành hay dữ?

Hay bị nóng mặt theo giờ là điềm báo gì? Lành hay dữ? Khi nào cần đi bác sĩ?