Oán quỷ

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 27)

.. Chúng tôi dỏng tai nghe thầy Trung giải thích tiếp về các thuật câu hồn của ma quỷ... ma quỷ mà còn biết chơi chữ với oánh vào lòng tham, nghe vl thật ấy.