Phật từ bi

Phật thì từ bi, Thánh một ly cũng chấp?

Dân gian có câu: "Phật từ bi, Thánh một ly cũng chấp", vậy chấp ở đây là chấp cái gì? Nhiều người cho rằng, Thánh còn rất sân si với đời, với người nên người đi lễ Thánh, đặc biệt là các thanh đồng hầu Thánh - họ chỉ cần sai một chút là cũng sẽ bị phạt ngay. Điều này có đúng hay không? Chẳng lẽ nhà Thánh lại khắt khe với con người đến thế?