Phụ nữ

Vì sao phụ nữ Trung Quốc xưa lại thích ngoại tình với các nhà sư?

Đây là lý do vì sao những người phụ nữTrung Quốc thời xưa lại rất muốn ngoại tình với các nhà sư.