Quan lớn đệ nhất

Đầu năm nên đi lễ ở đâu?

Đầu năm mới ai cũng nghĩ đến việc đi lễ đền chùa cầu may mắn. Vậy trong tháng Giêng đầu năm này có những ngày đại tiệc nào trong tín ngưỡng thờ Mẫu, Tứ phủ công đồng? Đầu năm nên đi lễ ở đâu tốt nhất?