Quỷ thổi đèn

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 24)

Các câu chuyện ma quỷ đang tới hồi gay cấn và hấp dẫn thì có một bóng người hớt hải chạy vào, miệng la lớn...

- Thầy ơi giúp con với...

Tất cả mọi người trong nhà đều xôn xao nhìn lại, từ ngoài màn mưa, một cô gái chạy ào vào...