Rạng đông

Rạng Đông thừa nhận gian dối, có sử dụng thuỷ ngân lỏng sản xuất bóng đèn

480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy tại xưởng đã được công ty Rạng Đông thừa nhận CÓ SỬ DỤNG THUỶ NGÂN LỎNG (HG) trong sản xuất. Lượng thuỷ ngân lỏng này có độc tính cao hơn so với viên amalgam (thuỷ ngân rắn).