Sám hối sáu căn

Nghi thức sám hối 3 Nghiệp hàng ngày

Sám hối đúng pháp sẽ hết nghiệp nhân xấu và sẽ làm tiêu và nhẹ nghiệp quả xấu rất nhiều. Nghĩa là khi nhận rõ được các lỗi lầm đã tạo ra nhờ trí tuệ Phật pháp soi rọi mà nguyện từ bỏ việc ác mãi mãi thì từ đây tội lỗi không còn bị chồng chất lên nữa và những tội lỗi xưa nhờ đó mà nó được nhẹ bớt. Vậy nghi thức tụng Kinh Sám Hối Ba Nghiệp như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.