Sắm lễ trả nợ tào quan

Cách tính tuổi để làm lễ Trả Nợ Tào Quan?

Khi làm lễ trả nợ tào quan, mỗi một độ tuổi được quy định số tiền Tào Quan và kinh sách riêng, giống như trên trần gian mỗi nhóm tuổi là một cấp học nhất định. Vậy số tiền tào quan và kinh sách cần trả cho từng tuổi được tính như thế nào? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu