Sinh năm 2000

Chọn hướng xuất hành, tuổi mở hàng, xông đất cho Canh Thìn 2000

Với con rồng sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn, 2020 là một năm dễ dàng thành công và thành tựu. Vậy đầu xuân năm mới, chọn hướng xuất hành, tuổi mở hàng, tuổi xông đất như thế nào để cả năm may mắn?