Sự tích cá Nược

Thần thoại: Truyền thuyết về Ông Nược

Hồi xưa, độ chừng bốn chục, năm chục năm trước, trên mấy nẻo sông xứ miền Tây rất dễ bắt gặp ông Nược. Tánh người dân hào sảng, hễ thấy mấy ổng đen ngòm lấp ló trên sông là kêu: "Nược ơi! Đua! Đua Nược ơi!".