Sự tích ngày lễ Vu lan

Sự tích ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu

Tháng 7 vu lan mùa báo hiếu cũng là mùa xoá tội vong nhân. Quí vị hãy tưởng niệm và tri ân CỬU HUYỀN THẤT TỔ và cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta sống một đời an lành. Cũng không quên cầu nguyện cho pháp giới tam thập lục bộ, thập nhị loại âm linh cô hồn những người đang còn bị đoạ đày, trong TAM ĐỒ ÁC ĐẠO sớm siêu sanh cảnh giới an lành. Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu tại sao tháng 7 lại là tháng Vu lan báo hiếu? Sự tích ngày lễ Vu lan báo hiếu như thế nào?