Sư Toàn

Sư Toàn gạ tình phóng viên: Có được phép giữ tài sản gần 300 tỉ ?

"Nếu thầy không là hiện diện của Tăng, của Tam Bảo thì không ai công đức. Dù thầy Toàn khẳng định đó là tài sản của mình, thầy Toàn cũng không được phép nhận lại tài sản đó"