Thiên hình

Tai hoạ từ sao Thiên Hình

Khi lấy lá số tử vi, đôi khi bạn sẽ gặp sao Thiên Hình đóng tại các cung. Thiên Hình - nghe có vẻ đáng sợ và tai hoạ. Vậy ý nghĩa của sao Thiên Hình thực ra là gì? Thiên Hình có phải là chòm sao tai hoạ?