Thiền sư Nguyễn Bình An

Phật tích: Thiền sư Nguyễn Bình An

Việt Nam có nhiều thần tích về những vị chân sư nhiều phép lạ, được nhân dân thờ phụng, tôn là các vị Thánh, thờ trong các ngôi chùa có cấu trúc “tiền Phật hậu Thánh”. Sau đây, xin giới thiệu một vị thiền sư triều Trần – Đức Thánh Bối Nguyễn Bình An, nay được thờ phụng ở chùa Trăm Gian nổi tiếng tại Chương Mỹ, Hà Nội.