Thoải Phủ

Quan lớn Đệ Tam: Thần tích, văn khấn, nơi thờ

Là con trai thứ ba của Vua Cha Bát Hải Động Đình, Quan lớn Đệ Tam thoải phủ được giao quyền cai quản chốn Long Giai Động Đình, cận bên cạnh phụ vương. Vậy thần tích về Quan lớn Đệ Tam như thế nào? Đền thờ Quan Đệ Tam hiện nay ở đâu? Người có Căn quan đệ Tam tính cách và cuộc sống sẽ ra sao? Văn khấn Quan lớn Đệ Tam thoải phủ?.... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.