Tiền kiếp

Bí ẩn cậu bé Ấn Độ nhớ và nhận ra gia đình kiếp trước

Đây là một trong những trường hợp tái sinh luân hồi thú vị được nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học điều tra kỹ lưỡng, độc lập cũng như có phương pháp luận khoa học; ví dụ nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Antonia Mills[1] và giáo sư N.K. ChadhaSự thật: Các nghi lễ không có trong Tứ Phủ

Đi xem bói thấy các thầy cứ nói: Con phải làm lễ di cung hoán số thì mới bớt khổ được, con phải làm lễ tiễn căn vì con căn cao số nặng lắm, con phải làm lễ cắt tiền duyên, cắt duyên âm thì mới lấy chồng/vợ được.... Vậy thầy nói có đúng không? Các nghi lễ này có trong Tứ phủ không?