Trả nợ tứ phủ

Sự thật: Các nghi lễ không có trong Tứ Phủ

Đi xem bói thấy các thầy cứ nói: Con phải làm lễ di cung hoán số thì mới bớt khổ được, con phải làm lễ tiễn căn vì con căn cao số nặng lắm, con phải làm lễ cắt tiền duyên, cắt duyên âm thì mới lấy chồng/vợ được.... Vậy thầy nói có đúng không? Các nghi lễ này có trong Tứ phủ không?