Trồng cây gì trừ tà ma

Trồng cây gì để trừ TÀ MA trong đất, trong nhà hiệu quả?

Hỏi: Nếu nhà có vong ma, xin tư vấn trong nhà nên treo vật gì hay trồng cây gì để trừ tà ma hiệu quả nhất ạ?