Trung ta

TRÙNG TANG, THẦN TRÙNG là gì? Có thật không?

Một số khái niệm và cách tính: trùng tang, trùng tang liên táng, thần trùng, trùng phục, phục tang, tam tang... thật quá khó hiểu và đau đầu. Vậy những hiện tượng xung quanh vấn đề trùng tang thực chất là gì? Trùng tang có thật không? Cách tính và hoá giải ra sao?