Tục ướp xác Trung Quôc

Truyện ma: Độc sư tâm linh ký (Phần 10)

Năm ấy tôi khoảng 12-13 tuổi thì phải, lúc đó là vào tháng 7 âm lịch sư phụ có việc cần giải quyết ở Cai Lậy nên chỉ còn hai đứa tôi ở nhà, trước khi đi sư phụ có dặn:

- Tháng 7 có ai gửi quan thì hai đứa đừng có đi đâu, cứ để thầy về giải quyết không được táy máy nghe chưa. Tháng 7 nhớ kĩ đừng làm gì bậy ngoài sân, buổi tối cửa nẻo khóa cẩn thận, quần áo nhớ đem vô nghe chưa.