Tuổi mở hàng

Chọn hướng xuất hành, tuổi mở hàng, xông đất cho Kỷ Mão 1999

Người sinh năm 1999 có tính tự lập từ rất sớm, số phận luôn khiến họ phải cố gắng hết sức. Vậy đầu xuân năm mới, chọn hướng xuất hành, tuổi mở hàng, tuổi xông đất như thế nào cho Kỷ Mão 1999 để cả năm may mắn?