U minh pháp giới

Tìm hiểu: Linh Giới Đạo Lộ và U Minh Pháp Giới

Thỉnh thoảng có một số người trong lúc đang đi đường thì tự nhiên không còn nhìn thấy ai khác nữa cả, đường vắng lặng đến lạ lùng. Rồi bất chợt trên con đường lẽ ra mình vô cùng quen thuộc đi lại mỗi ngày lại có những ngã rẽ dẫn lối rất lạ mà càng đi, càng chạy tới trước thì càng thấy nó tối, yên tĩnh và nhỏ dần nhỏ dần. Đó chính là U Minh Pháp Giới.