Ù tai

Cách xem ĐIỀM cơ thể theo giờ

Tự nhiên máy mắt, nóng mặt, ù tai hay nóng tai là những hiện tượng cơ thể rất bình thường, tuy nhiên đó cũng có thể điềm báo may mắn hoặc xui rủi. Hãy cùng để ý một chút để xem các điềm báo cơ thể này nói lên điều gì nhé