Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát

Tổng hợp 6 bài khấn khi đi chùa lễ Phật

Tổng hợp các bài văn khấn khi đi lễ chùa mà ai cũng nên biết. Danh sách gồm:

- Văn khấn Lễ Phật

- Văn khấn Ban Tam Bảo

- Văn khấn Đức Ông

- Văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát

- Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát

- Văn khấn Đức Thánh Hiền