Vòng tay phong thuỷ

Vật Phẩm Phong Thủy: Khi nào cần trì chú, khai quang, hô thần nhập tượng?

Hôm nay Tamlinh.org xin chia sẻ về Trì Chú - Khai Quang Điểm Nhãn - Hô Thần Nhập Tượng đối với Vật Phẩm Phong Thủy. Trì chú, khai quang điểm nhãn, hô thần nhập tượng là gì? Ý nghĩa như thế nào? Những vật phẩm phong thuỷ nào có thể trì chú, khai quang, hô thần...? Các nghi lễ này có thực sự có tác dụng không? Có nhất thiết phải làm khi sử dụng đá, vòng, dây, tượng...phong thuỷ không?...

Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.