Xuất gia

Người có CĂN TU là gì?

Hỏi: Mình nghe nói những người xuất gia thường là người có "căn tu", vậy "căn tu" là gì? Biểu hiện của người có "căn tu"? Muốn đi tu thì phải có căn tu có phải không? ...