Yết Kiêu Đại Tướng

Lục Bộ Trần Triều trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần

Trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần không thể không nhắc đến sáu vị tướng tài nổi danh thời nhà Trần được con nhang rất mực phụng thờ, gọi chung là Lục Bộ Trần Triều, Lục Bộ Đức Ông hay Lục Bộ Thánh Tướng Nhà Trần. Vậy các ngài là ai? Lục bộ Trần Triều đóng vai trò gì trong sự phát triển của nhà Trần? Nơi thờ và ngày hoá thác của các ngài? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu