Ấn tống kinh phật

Ấn tống kinh sách, ảnh Phật... sao cho đúng?

Quý vị chỉ nên ấn tống kinh sách, tranh Phật khi nhà chùa cần. Nhất là kinh sách, không nên tự ý ấn tống chỉ vì nghe mọi người nói in loại này thì có phước, loại khác thì không. VD như "Thập chú đại bi" - đa số các chùa đều có rất nhiều, nếu ai cũng in thì sẽ bị dư thừa & lãng phí.