04/06/2021 11:40 View: 7551

Ấn tống kinh sách, ảnh Phật... sao cho đúng?

Quý vị chỉ nên ấn tống kinh sách, tranh Phật khi nhà chùa cần. Nhất là kinh sách, không nên tự ý ấn tống chỉ vì nghe mọi người nói in loại này thì có phước, loại khác thì không. VD như "Thập chú đại bi" - đa số các chùa đều có rất nhiều, nếu ai cũng in thì sẽ bị dư thừa & lãng phí.

an tong kinh phat

10 lợi ích khi cúng dường kinh sách?

Cúng dường, ấn tống kinh sách được những lợi ích sau:

  • 1 . Người lỡ phạm lỗi nhờ ấn tống kinh sách mà tội lỗi gây nên được giảm nhẹ. 2 . Do ấn tống kinh sách được rất nhiều công đức nên người ấn tống thường được thiện thần ủng hộ và che trở khỏi những tật bệnh, đao binh, giặc cướp, tù tội, lửa cháy, nước trôi v.v…
  • 3 . Nhờ ấn tống kinh sách mà những oán thù của người ấn tống trong quá khứ được tiêu trừ nên người ấn tống thoát khỏi những oán thù trong hiện tại và tương lai.
  • 4 . Do kinh sách thường được các thiện thần ở bên giữ gìn nên người ấn tống kinh sách không bị ác quỷ, tà ma, thú dữ xâm hại. Nếu có gặp phải thì chúng đều bỏ chạy hoặc cúi đầu.
  • 5 . Do ấn tống kinh sách đem lại công đức nên người ấn tống thường được an ổn nơi tâm và nơi thân. Tâm thường an nhiên tự tại không sợ hãi khi thức hoặc khi ngủ, thân thường ít bệnh tật.
  • 6 . Người thường ấn tống kinh sách không mong cầu, tuy không mong cầu nhưng cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận phước thọ dài lâu.
  • 7 . Lời nói và việc làm của người ấn tống kinh sách thường được mọi người đều tin tưởng; người này đi đến nơi nào cũng được nhiều người kính mến.
  • 8 . Người ngu si nhưng tin tưởng chánh pháp phát tâm ấn tống kinh sách sớm được trí tuệ, người bệnh tật ấn tống kinh sách sớm được lành bệnh, người đang trong cơn hoạn nạn ấn tống kinh sách tai nạn sớm tiêu trừ, người phụ nữ ấn tống kinh sách nếu có kiếp sau sẽ được thân đàn ông.
  • 9 . Người ấn tống kinh sách sau khi chết không bị rơi vào ba đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà thường được tái sinh vào cõi trời, cõi người có tướng mạo đoan chính, phước lộc hơn người..
  • 10 . Người thường ấn tống kinh sách đáng được mọi người cúng dường, họ luôn coi chúng sanh là ruộng phước để tạo nhân phước và sẽ thu hoạch được nhiều quả báo tốt trong tương lai. Người này sinh vào chỗ nào cũng được thấy Phật, nghe pháp; có đủ ba thứ trí huệ (nghe điều hay, suy nghĩ chín chắn, tu đúng chánh đạo), chứng được sáu thần thông (nhìn thấy những thứ người khác khó được thấy, nghe thấy những điều người khác khó được nghe, biết được người khác nghĩ gì, biết được tuổi thọ của mình và người khác, có thể đi đến bất cứ đâu mà người đó muốn và hiểu được cốt lõi sự việc không có giới hạn).

Ấn tống Kinh sách được nhiều công đức thù thắng như thế nên Phật tử chúng ta nếu gặp các sự kiện như chúc thọ, cầu an, sám hối, cầu siêu, nên hoan hỷ cố gắng ấn tống kinh sách hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm, thấy người làm mà vui mừng đều có lợi ích.

Những sai lầm khi ấn tống kinh sách, tranh tượng Phật? 

Ấn tống kinh sách (cúng dường kinh sách) đem lại phước lạc, công đức lớn tuy nhiên nếu làm không đúng cách sẽ là một sự lãng phí. Bạn đã từng đem kinh sách đến chùa để cúng dường mà chùa không nhận hay chưa ? Vâng, đã có nhiều trường hợp như thế.

Thông thường khi bạn phát tâm cúng dường kinh sách, hoặc tự mình chọn hoặc hỏi các Phật tử khác, hiếm khi hỏi quý thầy cô có kinh nghiệm nên ấn tống kinh sách gì? Từ đó ai khuyên bạn ấn tống kinh sách gì thì đi photo, in ấn hoặc đặt mua về cúng dường.

Thiếu sót bắt nguồn từ đây dẫn đến tình trạng một số kinh quá dư thừa, một số kinh sách không phải là của Phật giáo chính thống, một số kinh sách băng đĩa khác cổ xúy cho những niềm tin không chân chính thậm chí là mê tín dị đoan chẳng đem lại lợi ích phước đức gì cả.

Trong quá trình tìm hiểu tác giả thấy ở một số chùa lớn Thập tự chú rất nhiều, nhiều đến nỗi chùa phải cất trong những bao tải to và để vào một góc, những chùa khác cũng có vài thùng loại này. Còn chú đại bi thì cũng có quá nhiều người in, đến nỗi thành dư thừa nên nhiều chùa không nhận, vì có nhận cũng ít người thỉnh, để lại trong chùa thì bừa bộn và tốn diện tích.

Thậm chí có chùa kinh sách mọi người ấn tống nhiều quá, để mấy năm không ai thỉnh, còn mới tinh nhưng không dùng đến vì nội dung không phù hợp, bản in chữ quá nhỏ... nên nhà chùa phải đốt bỏ. 

Ấn tống kinh sách như thế nào để có phước báu và công đức? 

Vậy làm thế nào để cúng dường kinh sách Phật giáo đúng cách? Chúng ta có thể tự thẩm định thỏa mãn các điều kiện như sau:

Nội dung nói về điều gì ?

Kinh dùng để tụng hàng ngày trong khi sách để học, đọc tham khảo và thưởng thức tất cả đều quan trọng như nhau. Về kinh chúng ta có thể ấn tống những kinh để nghiên cứu tu học như bộ kinh Nikaya, A Hàm, kinh tụng thông dụng như: kinh Nhật Tụng, kinh Pháp Hoa, kinh Thủy Sám, kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, kinh Báo Ân Cha Mẹ.

Tuy nhiên hiện nay hầu như các chùa đa phần đều nhiều kinh nhưng lại thiếu sách. Chúng ta nên mua những sách nói về ứng dụng Phật học trong đời sống hàng này, sách hướng dẫn tu tập, sách tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật và lời dạy của ngài. Gợi ý đến các bạn nên ấn tống sách của  các tác giả như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, HT. Thích Thanh Từ, HT. Thích Thiện Hoa, HT. Thích Thiện Siêu, TT. Thích Trí Siêu, thầy Thích Nhật Từ, thầy Tuệ Sĩ, giáo sư Lê Mạnh Thát, vv…

Nơi nhận hay đối tượng nhận là ai ?

Việc ấn tống kinh sách cũng như luật cung cầu trong kinh tế. Các chùa ở vùng xa, nông thôn thì thiếu cả kinh và sách, chùa ở thành thị thì dư kinh mà thiếu sách. Tùy theo điều kiện mà phân bổ hợp lý. Xác định người nhận đó cần hoặc vui vẻ nhận vật phẩm mình tặng hay không ? Cần chú tâm đến các em thiếu nhi, các bạn trẻ và người trung niên nên tặng họ sách phù hợp để có họ có thể tìm hiểu, thưởng thức những giá trị mà Phật giáo mang lại. Nếu tặng kinh liệu họ có chịu đọc tụng hay không ?

Tránh sự lãng phí. Nếu một người ngèo ta cho họ gạo mốc để ăn họ có ăn hay không ? Họ nghèo nhưng chưa chắc đã đói đến nỗi phải ăn gạo mốc. Cúng dường ấn tống kinh sách cũng vậy, cần trân trọng in ấn cho đẹp, bền chắc. Trừ trường hợp kinh sách đó hiếm quá mới photo, đóng tập. Không nên ấn tống tràn lan dư thừa không cần thiết.

Tránh in những kinh giả tạo

Những kinh này có nội dung đại loại như  “…phải in và phổ biến 100, 1000 quyển nếu không sẽ bị như thế này, như thế kia...”, hoặc các bản kinh có nguồn gốc từ thời Tam giáo đồng nguyên (Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo), hòa nhập văn hóa nhân gian nói về số mạng, tướng số kết hợp tinh thần Phật giáo để cùng tồn tại, nội dung các kinh đó không thuần tinh thần Phật giáo ví dụ như kinh Bát Dương, Kim Cang Thọ Mạng, Địa Mẫu Chơn Kinh vv..đều không nên in ấn.

Một bản kinh đảm bảo được các yếu tố xác định kinh Phật đó là nội dung phải hàm chứa tính chất Vô thường, Khổ, Vô ngã, Niết bàn thì chúng ta mới nên gìn giữ, ấn tống.

-----------------------------

*QUÝ VỊ MUỐN ẤN TỐNG KINH SÁCH MUỐN CÓ PHƯỚC BÁU VÀ CÔNG ĐỨC, THÌ NHỮNG KINH SÁCH ĐÓ PHẢI THẬT SỰ CẦN THIẾT VÀ PHẢI CÓ NHIỀU NGƯỜI THỈNH ĐỌC TỤNG THÌ PHƯỚC BÁU VÀ CÔNG ĐỨC CỦA QUÝ VỊ MỚI ĐƯỢC TRỌN VẸN*.

*Chính vì vậy, để không gây lãng phí và việc ấn tống cũng có ý nghĩa hơn, những cá nhân, tổ chức phát tâm ấn tống có thể gửi hiện kim hoặc thỉnh kinh sách mà chùa thật sự cần sử dụng, chứ không nên ấn tống theo ý riêng để rồi khi đưa đến, các tự viện lại không có nhu cầu dùng để phải xếp vào một góc hoặc mang đi tịnh hóa.*

Làm được như vậy, việc ấn tống trở nên thiết thực, việc tiếp nhận của các chùa, tự viện cũng trở nên phù hợp hơn và trên hết, đó là tránh được những lãng phí để rồi cả người cho và người nhận đều rơi vào tình trạng khó xử.

Tamlinh.org (tổng hợp)