Bà chúa Thác Bờ

Chúa Thác Bờ thờ ở đâu? Kinh nghiệm đi đền Thác Bờ?

Bước sang đầu tháng 4 âm lịch có tiệc chúa Thác Bờ tại Hoà Bình, mọi người lại nô nức đi lễ Chúa. Vậy chúa Thác Bờ là ai? Đền chúa Thác Bờ ở đâu? Kinh nghiệm đi lễ đền chúa Thác Bờ?