Bà Then

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 25)

Trường hợp bị bắt hồn thứ 3 là...

Đột nhiên Nam lác xen vào hỏi..

- Thầy, con nhớ nhiều lúc con nằm mơ thấy nhiều chuyện sắp xảy ra như là được báo trước gì đó, vậy nghĩa là sao ạ?