Bài cúng mở móng nhà

Các nghi thức cúng Động Thổ xây nhà công trình

Khi đã chọn ngày giờ tốt, sắm lễ và chuẩn bị bài cúng văn khấn lễ động thổ thì các gia chủ sẽ tiến hành cúng, nhưng nghi thức cúng động thổ cụ thể như thế nào? Với gia chủ thì cúng động thổ làm sao cho đúng cách? Đội thợ xây có cần cúng khấn trong lễ động thổ không? Nếu mượn tuổi làm nhà thì người mượn tuổi làm lễ động thổ như thế nào? Tamlinh.org xin chia sẻ thêm cách cúng chuẩn theo nghi lễ thể hiện lòng thành của gia chủ cúng.