Bài khấn sám hối đi chùa

Đi lễ CHÙA nên KHẤN như thế nào?

Có rất nhiều bài khấn, bài hướng dẫn các nghi lễ khi đi chùa nhưng không phải ai cũng biết đi lễ chùa nên khấn bài nào cho đúng. Nếu khấn tất cả các ban thì không thể nào nhớ hết, nếu khấn chỉ một ban thì lại lo thất lễ với chư Phật chư tăng. Vậy điều cốt lõi khi đi lễ chùa là gì? Bài khấn duy nhất nên khấn khi đi lễ chùa? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.