Bãi tha ma

Tại sao nơi chôn người chết lại gọi là BÃI THA MA?

Nhiều người khi chết không tạo ác nhưng cũng chẳng tạo việc công đức lành nên bơ vơ chẳng biết về đâu, họ quyến luyến cái thân tứ đại, khi chết thường ngồi bên mộ than khóc nhớ về những ngày còn sống, nhớ tới kỷ niệm v.v